Artikel-ID : 00170779 / Laatst gewijzigd : 07-02-2019

Hoe kan ik het verzamelen van gebruiks- en diagnostische gegevens voor de Android TV van Sony uitschakelen?

  U kunt uw Android TV helpen verbeteren door automatisch gebruiks- en diagnostische gegevens naar Google te verzenden. Als u uw instellingen wilt controleren, gaat u naar:

  [Home] (Start) > [Settings] (Instellingen)* > [Personal - Usage & Diagnostics] (Persoonlijk - Gebruik en diagnostiek) > [Yes/No] (Ja/Nee)

  *Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.

  Home

   Android - Home (Start)

  Settings (Instellingen)

  Android - instellingen

  Settings (Instellingen): Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogramSettings iconin de rechterbovenhoek  Personal - Usage & Diagnostics (Persoonlijk - Gebruik en diagnostiek)

  Personal Usage and Diagnostics (Persoonlijk gebruik en diagnostiek)

  Yes/No (Ja/Nee)

  Android TV verbeteren

  OPMERKING: De hier afgebeelde screenshots zijn alleen bedoeld ter illustratie. Het daadwerkelijke scherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van uw land, model of firmwareversie.