Artikel-ID : 00173485 / Laatst gewijzigd : 24-07-2018

Tv-beeld bevriest als er een USB-apparaat wordt aangesloten of inhoud van USB wordt afgespeeld

  Controleer het volgende.

  1. Start de tv opnieuw op.
  2. Sluit aan op een andere USB-poort.
  3. Formatteer het USB-apparaat (controleer of bestandsindelingen en het systeem door de tv worden ondersteund).
  4. Probeer een ander USB-apparaat.
  5. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, dient u te resetten naar Fabrieksinstellingen.

   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Systeem settings.
   4. Selecteer Customer Support (Klantenondersteuning).
   5. Selecteer Fabrieksinstellingen.
   6. Selecteer OK.

  OPMERKING:

  • Na de voltooiing van dit proces wordt het eerste configuratiescherm weergegeven.
  • Zorg ervoor dat de tv tijdens deze periode (het duurt ongeveer 30 seconden) niet wordt uitgeschakeld en dat er geen knoppen worden ingedrukt.