Artikel-ID : 00167787 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022

Het DOLBY D-lampje of het DTS-lampje op de unit brandt niet.

    Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de instellingen ervan, heeft de uitvoer van het aangesloten apparaat niet de Dolby Digital- of DTS-indeling, zelfs als het apparaat inhoud afspeelt die compatibel is met Dolby Digital of DTS en de unit HDMI-modus is.

    Controleer het volgende.
    ・De dvd-/Blu-ray Disc-speler is compatibel met Dolby Digital of DTS.
    ・De audio-uitgangsinstelling van de dvd-/Blu-ray Disc-speler of de tv is ingesteld op Pulse Code Modulation (PCM).
    ・De tv is compatibel met Dolby Digital of DTS.