Artikel-ID : 00169514 / Laatst gewijzigd : 26-02-2020

Het lampje gaat niet branden, ook al staat DSEE HX of DSD Remastering op ON (Aan). (TA-ZH1ES)

  Controleer het volgende.

  • Als het DSEE HX-lampje niet gaat branden, ook al is DSEE HX ingesteld op ON (Aan).
   Afbeelding
   [A]: DSEE HX-lampje

   DSEE HX werkt alleen met de volgende indelingen.
   Wanneer een incompatibel signaal wordt ontvangen en DSEE HX is ingesteld op ON (Aan), gaat het DSEE HX-lampje branden en gaat onmiddellijk weer uit.

      Bemonsteringsfrequentie  Bitdiepte

   PCM

    32 kHz  16, 24, 32
    44,1 kHz  16, 24, 32
    48 kHz  16, 24, 32
    88,2 kHz  16, 24
    96 kHz  16, 24
    176,4 kHz  16, 24
    192 kHz  16, 24
    352,8 kHz  16, 24
    384 kHz  16, 24
    705,6 kHz  16, 24
    768 kHz  16, 24


  • Als het DSD RE. -lampje niet gaat branden, ook al is DSD Remastering ingesteld op ON (Aan).
   Afbeelding
   [B]: DSD RE. -lampje

   DSD Remastering is alleen beschikbaar met signalen in PCM-indeling. DSD Remastering werkt niet met signalen in DSD-indeling.