Artikel-ID : 00170677 / Laatst gewijzigd : 04-08-2017

Soms is het lastig om nauwkeurig scherp te stellen met de automatische scherpstelling bij het opnemen van films.

    Als u een onderwerp filmt dat naar voren of naar achteren beweegt met een geringe scherptediepte, kan het voor de camera lastig zijn om automatisch scherp te stellen op dat onderwerp en om dat onderwerp te volgen.
    Bovendien zijn er bepaalde onderwerpen waarop de camera moeilijk automatisch kan scherpstellen.

    Als het moeilijk is om scherp te stellen, past u de scherpstelling handmatig aan of drukt u tijdens de filmopname de knop PHOTO (Foto) half in. Als de knop half is ingedrukt, werkt de camera alsof AF-S (Enkelvoudige AF) in de modus Autofocus (Automatisch scherpstellen) is ingeschakeld. Hierdoor kan de camera gemakkelijker scherpstellen.

    OPMERKING: Als een lens met A-bevestiging is bevestigd met de bevestigingsadapter LA-EA1 of LA-EA3, kan de camera minder snel automatisch scherpstellen dan wanneer er een lens met E-bevestiging is bevestigd. Het duurt ongeveer 2 tot 7 seconden (*1).

    (*1): Deze waarden zijn gemeten onder omstandigheden die door Sony zijn bepaald. De tijdsduur kan variëren afhankelijk van diverse factoren, zoals de gebruikte lens en de helderheid van het onderwerp tijdens de opnamen.