Artikel-ID : 00172064 / Laatst gewijzigd : 14-08-2019

Kan geen audio of video weergeven op de BRAVIA-TV vanaf de 4K Ultra HD Blu-ray Disc

De tv geeft geen video of geluid weer als u probeert om een 4K Ultra HD Blu-ray Disc te bekijken.

  Als u dit probleem ondervindt met de 4K UHD Blu-ray Disc-speler van Sony, voert u de onderstaande stappen uit.

  1. Werk de Blu-ray Disc-speler bij naar de nieuwste software.
  2. Koppel de HDMI-kabel los en sluit de kabel vervolgens weer aan. 

  3. Ga naar het menu Screen Settings (Scherminstellingen) op de Blu-ray Disc-speler en verander voor de 4K Upscale Setting (Instelling 4K opschalen) de optie Auto1 in Auto2.
   1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening van de Blu-ray Disc-speler.
   2. Selecteer Setup (Instellen).
   3. Selecteer Screen Settings (Scherminstellingen).
   4. Selecteer 4K Upscale Setting (Instelling 4K opschalen).
   5. Selecteer Auto2.