Artikel-ID : 00172064 / Laatst gewijzigd : 07-09-2020

Kan geen audio of video weergeven op de BRAVIA-TV vanaf de 4K Ultra HD Blu-ray Disc

De tv geeft geen video of geluid weer als u probeert om een 4K Ultra HD Blu-ray Disc te bekijken.

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Werk uw 4K Ultra HD Blu-ray Disc™-speler bij om het probleem op te lossen. 

  Als het probleem zich blijft voordoen nadat de software is bijgewerkt:

  1. Koppel de HDMI-kabel los van uw apparaten.
    
  2. Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan.
   • Gebruik een supersnelle HDMI-kabel met Ethernet die 18 Gbps ondersteunt.
     
  3. Wijzig de 4K Upscale Setting (Instelling 4K opschalen) op uw apparaat in Auto2.
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening van de Blu-ray Disc-speler.
   2. Selecteer
   3. Selecteer Setup (Instellen).
   4. Selecteer Screen Settings (Scherminstellingen).
   5. Selecteer 4K Upscale Setting (Instelling 4K opschalen).
   6. Selecteer Auto2.