Artikel-ID : 00172719 / Laatst gewijzigd : 10-03-2022

Er verschijnt een witte lijn op het scherm als de OLED-tv in de stand-bymodus staat

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Uw OLED-tv vernieuwt het paneel automatisch om de uniformiteit van het scherm aan te passen wanneer het gedurende langere tijd wordt gebruikt. Mogelijk ziet u een witte lijn door het scherm bewegen terwijl de pixeltoestand van uw tv-scherm wordt gecontroleerd en het scherm wordt vernieuwd. Dit is normaal en geen storing.