Artikel-ID : 00176684 / Laatst gewijzigd : 02-02-2021

De zoeker/het scherm van de camera of het scherm van een via HDMI aangesloten apparaat kunnen tijdelijk zwart worden.

    Wanneer NTSC/PAL Selector (NTSC/PAL-selector) is ingesteld op PAL, kan de zoeker/het scherm van de camera of het scherm van een via HDMI aangesloten apparaat tijdelijk zwart worden in de volgende situaties. Dit duidt niet op een storing.

    • Wanneer u een video-opname start of stopt terwijl de opnamemodus niet op Afbeelding (Film) of S&Q is ingesteld.
    • Wanneer u van de opnamemodus Afbeelding (Film) of S&Q overschakelt naar een andere modus.
    • Wanneer u een film voor de eerste keer afspeelt nadat u naar de afspeelmodus bent overgeschakeld.