Artikel-ID : 00227506 / Laatst gewijzigd : 14-10-2021

Knoppen op mijn luidspreker reageren niet tijdens het afspelen via Bluetooth

    Het kan voorkomen dat de knoppen van uw luidspreker tijdens het afspelen via Bluetooth niet werken. Dit heeft te maken met de specificaties van uw afspeelapparaat of -app.
    Bedien uw gekoppelde apparaat rechtstreeks om het afspelen te regelen.