Artikel-ID : 00227224 / Laatst gewijzigd : 03-02-2022

Gegevens van Bluetooth-apparaten van een mobiel apparaat of computer verwijderen

  Selecteer het apparaat en volg de onderstaande stappen om de gegevens van het gekoppelde Bluetooth-apparaat van uw mobiele apparaat of computer te verwijderen. De stappen kunnen variëren, afhankelijk van het apparaat of besturingssysteem. Raadpleeg de handleiding die bij uw apparaat is geleverd of neem contact op met de fabrikant voor specifieke informatie.

  Mobiele Android-apparaten (smartphone, tablet)
  Mobiele iOS-apparaten (iPhone, iPad)
  Windows 10-computers
  Windows 8.1-computers
  Windows 7-computers
  Macintosh-computers


  Mobiele Android-apparaten (smartphone, tablet)

  1. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm.
  2. Tik op het pictogram Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Connected devices (Aangesloten apparaten) of Device Connection (Apparaataansluiting).
  4. Selecteer Previously connected devices (Eerder aangesloten apparaten) of Bluetooth.
  5. Als de Bluetooth-functie is ingesteld op OFF, stelt u deze in op ON.
   • Op het mobiele apparaat wordt een lijst met opgeslagen Bluetooth-apparaten weergegeven.
  6. Tik op het pictogram Gear (Instellingen) naast de naam van het apparaat dat u wilt ontkoppelen.
  7. Tik op FORGET (Vergeten).
   • Selecteer Forget device (Apparaat vergeten) als er een ander menu wordt weergegeven.

  Mobiel iOS-apparaat (iPhone, iPad)

  1. Tik in het Startscherm op Settings (Instellingen).
  2. Tik in het menu Settings (Instellingen) op Bluetooth.
  3. Als de Bluetooth-functie is ingesteld op OFF, stelt u deze in op ON.
   • Op het mobiele apparaat wordt een lijst met opgeslagen Bluetooth-apparaten weergegeven.
  4. Tik op het pictogram (Info) naast de naam van het apparaat dat u wilt ontkoppelen.
  5. Tik op Forget this Device (Dit apparaat vergeten).

  Windows 10-computers

  1. Klik in het menu Start op het pictogram (Instellingen).
  2. Klik op Apparaten.
  3. Klik in het menu Devices (Apparaten) op Bluetooth & other devices (Bluetooth- en andere apparaten).
  4. Als de Bluetooth-functie is ingesteld op OFF, stelt u deze in op ON.
   • Op uw computer wordt een lijst met opgeslagen Bluetooth-apparaten weergegeven.
  5. Klik op het apparaat dat u wilt ontkoppelen.
  6. Klik op Remove device (Apparaat verwijderen).

  Windows 8.1-computers

  1. Klik in het Startmenu op het pictogram (Instellingen).
  2. Klik op Change PC settings (Pc-instellingen wijzigen).
  3. Klik in het menu PC settings (Pc-instellingen) op PC and devices (Pc en apparaten).
  4. Klik in het menu PC and devices (Pc en apparaten) op Bluetooth.
  5. Als de Bluetooth-functie is ingesteld op OFF, stelt u deze in op ON
   • Op uw computer wordt een lijst met opgeslagen Bluetooth-apparaten weergegeven.
  6. Klik op het apparaat dat u wilt ontkoppelen.
  7. Klik op Remove device (Apparaat verwijderen).

  Windows 7-computers

  1. Kies Configuratiescherm.
  2. Klik in het menu Hardware and Sound (Hardware en geluid) op Devices and Printers (Apparaten en printers).
  3. Klik met de rechtermuisknop op het apparaat dat u wilt ontkoppelen en klik vervolgens op Remove device (Apparaat verwijderen).

  Macintosh-computers

  1. Klik op het pictogram Apple (Apple).
  2. Klik op System Preferences (Systeemvoorkeuren).
  3. Klik op Bluetooth.
   • Op uw computer wordt een lijst met opgeslagen Bluetooth-apparaten weergegeven.
  4. Als de Bluetooth-functie is ingesteld op OFF, stelt u deze in op ON.
  5. Klik op het apparaat dat u wilt ontkoppelen.
  6. Klik op het pictogram (Verwijderen) naast de apparaatnaam.