Artikel-ID : 00205831 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

Er komt geen of weinig geluid uit mijn STR-DHx90 AV-ontvanger

  Elk van de volgende stappen vertegenwoordigt een mogelijke oplossing van dit probleem. Controleer daarom na elke stap de status van uw apparaat:

  1. Zorg ervoor dat uw unit en elk aangesloten apparaat zijn ingeschakeld.
    
  2. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten op de ingang/uitgang van de ontvanger, speaker en overige apparaten.
    
  3. Controleer of de draaiknop MASTER VOLUME op de voorkant van de ontvanger is ingesteld op VOL MIN.
    
  4. Controleer of de audio goed wordt afgespeeld en bevestig dat het volumeniveau van uw afspeelapparaat juist is ingesteld
    
  5. Selecteer de ingang die u wilt horen door op de knop INPUT op uw afstandsbediening te drukken of door aan de draaiknop INPUT SELECTOR aan de voorzijde van de ontvanger te draaien.
    
  6. Controleer of er geen hoofdtelefoon op de ontvanger is aangesloten.
    
  7. Druk op de knop SPEAKERS aan de voorzijde van de ontvanger en selecteer een andere instelling dan OFF SPEAKERS.
    
  8. Druk op de knop  (muting) op de meegeleverde afstandsbediening en schakel de functie Mute (Dempen) uit. Hierdoor zal MUTING niet langer in het venster verschijnen.