Artikel-ID : 00230265 / Laatst gewijzigd : 05-08-2019Afdrukken

De spraakherkenning werkt niet met de App Remote op mijn autoradio

    Dit gebeurt als de App Remote voor Android geen toegang heeft tot de microfoon (audio opnemen). Volg deze stappen om het probleem op te lossen.

    1. Open de App Remote op uw smartphone .
    2. Selecteer Instellingen.
    3. Selecteer Voice Recognition (Spraakherkenning).
    4. Schakel meerdere keren tussen Receiver Microphone (Microfoon van ontvanger) en Phone Microphone (Microfoon van telefoon) en selecteer Alllow (Toestaan) wanneer toestemming wordt gevraagd om audio op te nemen.