Artikel-ID : 00267668 / Laatst gewijzigd : 29-10-2021

De autoradio reageert niet bij gebruik Apple CarPlay

    Als de autoradio niet reageert wanneer u Apple CarPlay gebruikt, houdt u HOME 10 seconden ingedrukt. De autoradio wordt opnieuw gestart en het probleem zou moeten zijn verholpen.