Artikel-ID : 00240144 / Laatst gewijzigd : 05-10-2021

De Bluetooth-instelling is niet beschikbaar tijdens een verbinding met CarPlay

    De Bluetooth®-instelling is niet beschikbaar tijdens een verbinding met Apple CarPlay®. Dit is volkomen normaal. 
    U kunt de Bluetooth-instelling weergeven nadat u CarPlay heeft gebruikt.