Artikel-ID : 00230120 / Laatst gewijzigd : 12-05-2020

De modus Ambient Sound Control (Omgevingsgeluidregeling) verandert onverwacht.

  Er wordt mogelijk onbedoeld op de aanraaksensor getikt.

  U kunt de aanraaksensor uitschakelen door de functie van de aanraaksensor te wijzigen in [None assigned] (Geen toegewezen) in de Headphones Connect-app.

  Afbeelding van het scherm van de Headphones Connect-app

   

  Adaptive Sound Control (Adaptieve geluidsregeling) is mogelijk ingeschakeld.

  Controleer de instelling voor Adaptive Sound Control (Adaptieve geluidsregeling) in de Headphones Connect-app en zet deze op OFF (Uit).
  OPMERKING: Adaptive Sound Control (Adaptieve geluidsregeling) is een functie die automatisch de instelling voor Ambient Sound Control (Omgevingsgeluidregeling) wijzigt wanneer de app uw bewegingspatroon heeft gedetecteerd.