Artikel-ID : 00236090 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022

Wanneer ik de speaker inschakel, maakt deze dan automatisch weer verbinding met een eerder gekoppeld apparaat?

    Uw speaker brengt niet automatisch een verbinding tot stand met het eerder verbonden Bluetooth®-apparaat. U dient uw smartphone, computer of ander Bluetooth-apparaat de instructie te geven om opnieuw verbinding te maken met de speaker.