Artikel-ID : 00234620 / Laatst gewijzigd : 28-05-2020

[360] Wat moet ik doen als ik geen foto's van mijn oren kan maken zoals vereist?

    Probeer eerst de foto's te maken door de volgende instructies te volgen. Als u geen goede foto van uw oren kunt maken na de onderstaande instructies, kiest u voor MANUAL SHOOTING (Handmatig opnemen) en vraagt u een familielid, vriend of collega de foto's van uw oren te maken voor een nauwkeurig beeld.