Artikel-ID : 00239612 / Laatst gewijzigd : 25-03-2022

Inhoud overdragen tussen een computer en de Walkman-speler.

  Volg deze stappen om de inhoud van een computer naar de Walkman-speler over te dragen.

  1. Sluit de computer en de Walkman aan met de meegeleverde USB Type-C-kabel.

   OPMERKING: Als de Walkman en de computer zijn aangesloten met een USB Type-C naar USB Type-C-kabel, kan de overdracht van inhoud mislukken.
   Als uw computer geen USB Type-A-poort heeft en u de apparaten moet aansluiten met een USB Type-C naar USB Type-C-kabel, probeer dan de volgende stappen om de inhoud over te dragen.

   1. Start de software Music Center voor pc.
   2. Selecteer (Menu) - Tools - Settings (Instellingen) - Device Transfer (Overdracht apparaat).
   3. Selecteer onder Transfer Mode (Overdrachtsmodus) de Auto assign transfer (Overdracht automatisch toewijzen): Het bestand zal altijd worden geconverteerd naar AAC-formaat en vervolgens worden overgedragen, selecteer dan OK.
   4. Breng de inhoud over naar de Walkman met behulp van Music Center voor pc-software.
  2. Wanneer het menu [Use USB for] (Gebruik USB voor) op het scherm van de Walkman verschijnt, selecteert u File Transfer (Bestandsoverdracht) - OK.

   Als het menu Use USB for (Gebruik USB voor) niet verschijnt, controleer dan het volgende.

   • Ontgrendel het Walkman-scherm.
   • Veeg het beginscherm omhoog en tik vervolgens op de menuopties in de volgende volgorde, Settings (Instellingen) - Connected devices (Aangesloten apparaten) - USB.
   • Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op de computer.
   • Overdracht is mogelijk niet mogelijk bij gebruik van een USB-hub. Zorg ervoor dat de USB Type-C-kabel rechtstreeks op de USB-poort van de computer is aangesloten.
  3. Draag de inhoud over van de computer naar de Walkman. 

   OPMERKING: Raadpleeg de betreffende sectie van de Help-gids van uw model voor het overdragen van de inhoud:

   • Inhoud overdragen van een Windows-computer met behulp van het Music Center voor pc (Windows)
   • Inhoud overdragen met behulp van Mac-computers
  4. Als de overdracht van de inhoud mislukt, kan het zijn dat de Walkman-speler of de SD-kaart niet voldoende ruimte heeft. Volg deze stappen om de vrije ruimte van de Walkman-speler of de SD-kaart te controleren:

   1. Veeg het beginscherm omhoog.
   2. Selecteer  Settings (Instellingen) - Storage (Opslag).
   3. Controleer de vrije ruimte/hoeveelheid opslagruimte van de Walkman-speler of de SD-kaart (indien geplaatst).

  OPMERKING: U kunt ook deze video gebruiken om te zien hoe u inhoud kunt overdragen.