Artikel-ID : 00238877 / Laatst gewijzigd : 08-03-2022

Een app verwijderen uit de Walkman-speler.

  BELANGRIJK: Vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

  Apps verwijderen uit het Startscherm

  1. Verplaats de app die u van het Startscherm wilt verwijderen door het pictogram van de app met uw vinger te verplaatsen naar het prullenbakpictogram (Uninstall (Verwijderen)) rechtsboven op het scherm en uw vinger van het scherm te halen.
  2. Er wordt een bevestigingsbericht [Do you want to uninstall this app?] (Wilt u deze app verwijderen?) weergegeven. Selecteer [OK].
  3. Als het bericht [Uninstallation is complete] (Verwijderen voltooid) wordt weergegeven, is de app verwijderd.

  U kunt apps ook vanuit het scherm Apps verwijderen.


  Apps verwijderen via het scherm Settings (Instellingen)

  1. Veeg omhoog op het Startscherm om Settings (Instellingen) te openen en selecteer Apps & notifications (Apps en meldingen).
  2. Selecteer See all xx apps (Alle apps weergeven) om alle geïnstalleerde apps weer te geven.
  3. Selecteer de app die u wilt verwijderen uit de lijst met apps, selecteer [Uninstall] (Verwijderen) in de informatie van de weergegeven app.
  4. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven [Do you want to uninstall this app?] (Wilt u deze app verwijderen?). Klik op [OK].
  5. Als het bericht [Uninstallation is complete] (Verwijderen voltooid) wordt weergegeven, is de app verwijderd.