Artikel-ID : 00240104 / Laatst gewijzigd : 13-02-2020

De juiste tijd instellen op uw Walkman

  Volg een van deze twee methoden om de juiste tijd in te stellen op de Walkman: 

  • Sluit de Walkman aan op het netwerk om de juiste tijd automatisch in te stellen:
   1. Veeg het beginscherm omhoog.
   2. Selecteer (Settings (Instellingen)) - Systeem - Automatic date & time (Automatische datum en tijd).
   3. Schakel Wi-Fi in om verbinding te maken met het netwerk, waarna de tijd correct wordt aangepast.

   OPMERKINGEN: 

   • Zelfs als de Wi-Fi is ingeschakeld, kan de juiste tijd niet worden weergegeven als er geen verbinding met het netwerk is.
   • Als u de bovenstaande stappen volgt en de tijd nog steeds niet correct is, kan het signaal van de Wi-Fi te zwak zijn om een goede verbinding te krijgen. Probeer de stappen opnieuw op een plaats met een goed Wi-Fi-signaal.
  • Stel de datum en tijd handmatig in:

   ​Selecteer (Settings (Instellingen)) - Systeem - Date & Time (Datum en tijd)en stel de juiste datum en tijd in met de opties Set date (Datum instellen) en Set Time (Tijd instellen).