Artikel-ID : 00248648 / Laatst gewijzigd : 10-03-2022

Onverwachte volumewijzigingen op de Soundbar tijdens het bekijken van YouTube- of settopbox-inhoud

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  U kunt de volumeschommelingen verhelpen door de instelling A.vol (Auto volume) in te schakelen. Als de instelling A.vol (Auto volume) is INGESCHAKELD, wordt het volume automatisch aangepast aan het ingangssignaal of de inhoud van een verbonden apparaat.

  Volg de onderstaande stappen om de instelling in te schakelen:

  Voor HT-S20R/HT-S40R

  1. Druk op de afstandsbediening op de MENU-knop.
  2. Kies AUDIO A.VOL (Auto volume) → ON (AAN).
   Opmerking: Druk herhaaldelijk op (omhoog), (omlaag), of ENTER om het gewenste item te kiezen. U kunt terugkeren naar het vorige niveau door op de knop TERUG te drukken.
  3. Druk op de knop MENU om het menu te verlaten.

  Voor HT-S400/HT-SC40/HT-SD40

  1. Houd op de afstandsbediening de knop NIGHT (Nacht) langer dan 5 seconden ingedrukt.
  2. Wanneer A.VOL (Auto volume) op het display van het voorpaneel verschijnt, kiest u ON (AAN) door op de knop volume +/- te drukken.
  3. Wacht tot de weergegeven instelling (ON) (AAN) van het display op het voorpaneel is verdwenen.