Artikel-ID : 00262063 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

De draadloze speaker wordt automatisch uitgeschakeld (SRS-RA-serie)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De draadloze speaker wordt na 15 minuten automatisch uitgeschakeld als het audio-invoerniveau van het aangesloten apparaat zeer laag is of als de audioweergave stopt. 
  Als u wilt voorkomen dat de speaker wordt uitgeschakeld, stelt u de functie Auto Standby (Automatische stand-by) als volgt in op OFF (UIT).

  De functie Auto Standby (Automatische stand-by) instellen op OFF (UIT) 

  SRS-RA5000

  Houd de knop (Ingang) en de knop (Volume +) langer dan 4 seconden gelijktijdig ingedrukt.

  SRS-RA3000

  Houd de knop ( Geluidsmodus) en de knop (Volume +) langer dan 4 seconden gelijktijdig ingedrukt.


  Hoe weet ik of de functie Auto Standby (Automatische stand-by) is ingesteld op OFF (UIT) of ON (AAN)?

  Als de instelling Auto Standby (Automatische stand-by) wordt gewijzigd, knippert het aan-uitlampje als volgt:

  • Als de functie Auto Standby (Automatisch stand-by) is ingesteld op OFF (UIT), knippert het aan-uitlampje op de speaker drie keer groen.
  • Als de functie Auto Standby (Automatische stand-by) is ingesteld op ON (AAN), knippert het aan-uitlampje twee keer groen.

  Twee afbeeldingen naast elkaar die de locatie van de knop Volume +, de knop Input (Ingang) en het groen knipperende aan-uitlampje op de SRS-RA5000-speaker weergeven.

  OPMERKINGEN:

  • Op de bovenstaande afbeelding ziet u de draadloze SRS-RA5000-speaker.
  • U kunt ook de app Sony | Music Center gebruiken om de functie Auto Standby (Automatische stand-by) in te stellen op OFF (UIT) of ON (AAN). Ga naar de Google Play Store voor Android-apparaten of de App Store van Apple voor iOS-apparaten om de app te downloaden.