Artikel-ID : 00265019 / Laatst gewijzigd : 16-05-2023Afdrukken

De functie om batterijen te delen is niet beschikbaar voor draadloos opladen

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    U kunt een ander apparaat niet draadloos opladen via de batterij van uw telefoon als gevolg van de volgende omstandigheden.

    • De functie Battery share (Batterij delen) kan niet worden gebruikt tijdens het draadloos opladen van uw Xperia-telefoon.
    • Als u uw Xperia-telefoon gaat opladen terwijl het delen van de batterij is ingeschakeld, zal deze functie worden beëindigd.
    • De functie Battery share (Batterij delen) start niet automatisch, zelfs niet als u uw Xperia-telefoon niet meer oplaadt.