Artikel-ID : 00242572 / Laatst gewijzigd : 27-12-2020Afdrukken

Hoe kan ik de batterijlevensduur verbeteren bij Android 10

  Hier volgen enkele tips om u te helpen de batterijlevensduur van uw apparaat te verlengen wanneer u optimaal wilt profiteren van uw batterij.

  Ga zorgvuldig om met de batterij

  • Gebruik de originele lader die is meegeleverd met uw Xperia-apparaat.
  • Voorkom situaties waarin uw apparaat oververhit kan raken.
  • Bewaar uw apparaat niet in extreem warme of koude omgevingen.
  • Laad uw apparaat precies zo veel op als nodig is. Als u het apparaat langere tijd blijft opladen nadat de 100% is bereikt, kan de batterij beschadigd raken.
  • Voorkom volledige ontlading, omdat dit de batterij kan beschadigen en de capaciteit kan verminderen.
  • Als u uw apparaat langere tijd opbergt, laad het apparaat dan tot ten minste 50% op en schakel het uit.

  Schakel de batterij- en energiebesparende functies in

  • Schakel de STAMINA-modus in en stel deze in.
  • Schakel Battery Care (Batterijverzorging) in.
  • Schakel Adaptive Battery (Aanpasbaar batterijbeheer) in.

  Kies instellingen die minder vermogen gebruiken

  • Verlaag de helderheid van het scherm.
  • Schakel Adaptive Brightness (Aanpasbare helderheid) in om het helderheidsniveau voor het beschikbare licht te optimaliseren.
  • Stel een kortere slaapstand in voordat het scherm wordt uitgeschakeld.
  • Schakel de geluidssignalen van keuzetoetsen en de geluiden voor schermvergrendeling, opladen en aanraken uit.
  • Schakel geluiden en haptische waarneming voor het schermtoetsenbord uit.

  Vermijd of beperk activiteiten met een hoog energieverbruik

  Als de batterij snel leeg raakt, probeer dan de volgende activiteiten met een hoog energieverbruik te vermijden:

  • GPS gebruiken of langdurig navigatie weergeven.
  • Video's en muziek streamen en bekijken.
  • Het spelen van zeer interactieve of grafisch zware games.
  • Tethering ('hotspots').
  • Telefoongesprekken wanneer u onderweg bent (zoals in de auto).
  • Veel cameragebruik.
  • Langdurig gebruik van apps.

  Schakel de connectiviteit en locatieservices uit 

  • Schakel Bluetooth uit wanneer u deze functie niet gebruikt.
  • Schakel mobiele gegevens uit.
  • Schakel Wi-Fi uit om te voorkomen dat uw apparaat vermogen gebruikt wanneer u probeert verbonden te blijven in situaties met een zwak signaal.
  • Schakel Airplane Mode (Vliegtuigmodus) in om te voorkomen dat uw apparaat de batterij gebruikt wanneer u verbonden probeert te blijven in situaties met een zwak signaal.

  Gedetailleerde instructies

  De STAMINA-modus inschakelen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  Battery (Batterij)  STAMINA mode (STAMINA-modus).
  2. Tik op TURN ON NOW (Nu inschakelen) of Set a schedule (Een schema instellen), afhankelijk van uw voorkeuren.

  Batterijverzorging inschakelen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  Battery (Batterij)  Battery Care (Batterijverzorging).
  2. Tik op de schakelaar naast Use Battery Care (Batterijverzorging gebruiken) om de functie in te schakelen.

  Aanpasbaar batterijbeheer inschakelen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  Battery (Batterij)  Adaptive Battery (Aanpasbaar batterijbeheer).
  2. Tik op de schakelaar naast Use adaptive battery (Aanpasbaar batterijbeheer) om de functie in te schakelen.

  Helderheidsniveau van het scherm verlagen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  Display (Scherm)  Brightness level (Helderheidsniveau).
  2. Sleep de schuifregelaar om de helderheid te verlagen.

  Aanpasbare helderheid inschakelen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  Display (Scherm)  Adaptive brightness (Aanpasbare helderheid).
  2. Tik op de schakelaar naast Adaptive brightness (Aanpasbare helderheid) om de functie in te schakelen.

  De slaapstand van het scherm instellen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  Display (Scherm)  Sleep (Slaapstand).
  2. Selecteer een tijd voor de slaapstand.

  Geluidssignalen van keuzetoetsen en geluiden voor schermvergrendeling, opladen en aanraken uitschakelen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  Sound (Geluid)  Advanced (Geavanceerd).
  2. Tik op de schakelaar naast Dial pad tones (Toetstonen) om de functie uit te schakelen.
  3. Tik op de schakelaar naast Screen-locking sounds (Schermvergrendelingsgeluiden) om de functie uit te schakelen.
  4. Tik op de schakelaar naast Charging sounds and vibration (Geluiden voor opladen en trillingen) om de functie uit te schakelen.
  5. Tik op de schakelaar naast Touch sounds (Geluiden voor aanraken) om de functie uit te schakelen.

  Geluiden en haptische waarneming voor het schermtoetsenbord uitschakelen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  System (Systeem)  Languages & Input (Talen en invoer)  On-screen keyboard (Schermtoetsenbord)  Gboard  Preferences (Voorkeuren).
  2. Tik op de schakelaar naast Sound on keypress (Geluid bij toetsaanraking) om de functie uit te schakelen.
  3. Tik op de schakelaar naast Haptic feedback on keypress (Haptische waarneming bij toetsaanraking) om de functie uit te schakelen.

  Bluetooth uitschakelen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  Device connection (Apparaatverbinding)  Connection preferences (Verbindingsvoorkeuren)  Bluetooth.
  2. Tik op de schakelaar naast On (Aan) om de functie uit te schakelen.

  Mobiele gegevens uitschakelen

  1. Zoek naar en tik opSettings (Instellingen)  Network & Internet (Netwerk en internet)  Mobile network (Mobiel netwerk).
  2. Tik op de schakelaar naast Mobile data (Mobiele gegevens) om deze uit te schakelen.

  Wi-Fi uitschakelen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  Network and Internet (Netwerk en internet).
  2. Tik op de schakelaar naast Wi-Fi om deze functie uit te schakelen.

  Airplane Mode (Vliegtuigmodus) inschakelen

  1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen)  Network and Internet (Netwerk en internet).
  2. Tik op de schakelaar naast Airplane mode (Vliegtuigmodus) om de functie in te schakelen.