Artikel-ID : 00272471 / Laatst gewijzigd : 14-12-2021

Het geluid hapert of er klinkt ruis

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Volg deze stappen in de volgorde waarin ze in dit artikel worden vermeld om het probleem op te lossen:

  1. Stel het RF-kanaal in op Off (Uit) en weer op On (Aan)
   • Selecteer InstallatieGeavanceerde instellingenSpeaker Settings (Speakerinstellingen) → Wireless Speaker Settings (Instellingen draadloze speaker) → RF Channel (RF-kanaal) op Off (Uit), en vervolgens op On (Aan).
  2. Stel de Wireless Playback Quality (Kwaliteit draadloos afspelen) in op Connection (Verbinding)
   • Selecteer InstallatieGeavanceerde instellingenSpeaker Settings (Speakerinstellingen) → Wireless Speaker Settings (Instellingen draadloze speaker) → Wireless Playback Quality (Kwaliteit draadloos afspelen) op Connection (Verbinding).
  3. Plaats het besturingskastje en de speakers op een afstand van ten minste 1,5 meter van een draadloze LAN-router, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding (a).
   Voorbeeld van het installeren van het besturingskastje en speakers

   Opmerking: Het probleem kan worden verholpen door de richting of hoek van de antenne van de draadloze LAN-router te wijzigen.
  4. Controleer de staat van de installatie van het besturingskastje en de draadloze omgeving:
   • Als er zich in de buurt een apparaat bevindt dat elektromagnetische straling genereert, zoals een draadloos LAN-apparaat of een magnetron, moet u het speakersysteem uit de buurt van dat apparaat plaatsen.
   • Schakel alle andere draadloze LAN-apparaten uit die niet worden gebruikt om interferentie te verminderen en controleer of het probleem is opgelost.
    Opmerking: Als het probleem is opgelost, wijzigt u de netwerkverbinding van het apparaat van draadloos LAN in bekabeld LAN, indien mogelijk.
   • Als het besturingskastje en de speakers te ver van elkaar verwijderd zijn. Zet ze dichter bij elkaar.
   • Verwijder of verplaats obstakels tussen het besturingskastje en de speakers.
   • Zorg ervoor dat het display van het besturingskastje wordt weergegeven.
   • Verplaats het besturingskastje, wijzig de richting van het besturingskastje of installeer het besturingskastje ver van de tv.
   • Er kan interferentie optreden tussen de netwerkverbinding en de speakeraansluiting. Probeer een van de volgende oplossingen:
    • Wijzig de draadloze LAN-verbinding van het besturingskastje en de router in een bekabelde LAN-verbinding.
    • Stel de band van de draadloze LAN-router in op 2,4 GHz en stel vervolgens de draadloze netwerkverbinding tussen het speakersysteem en de draadloze LAN-router opnieuw in via een 2,4 GHz-band.
  5. Reset het speakersysteem.
   Opmerking: Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over het resetten van het speakersysteem.

  Verwante artikelen