Artikel-ID : 00271269 / Laatst gewijzigd : 14-12-2021

Zit er beschermfolie op mijn Android TV™-scherm die kan worden verwijderd?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Er bevindt zich geen beschermfolie op het oppervlak van het tv-scherm. Verwijder het oppervlaktemateriaal niet van de hoeken of zijkanten van het paneel.