Artikel-ID : 00271686 / Laatst gewijzigd : 14-12-2021

Sommige speakers kunnen tijdens de eerste installatie niet op het besturingskastje worden aangesloten

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Volg de instructies in dit artikel op als het besturingskastje en de speakers niet kunnen worden aangesloten.

  Opmerking: Raadpleeg de producthandleiding of Helpgids (HT-A9) voor meer informatie.

  Reset het besturingskastje en alle vier de speakers

  Reset het besturingskastje

  Als u het besturingskastje wilt resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 10 seconden ingedrukt. De instellingen worden teruggezet op hun oorspronkelijke status.

  Opmerkingen:

  • Als u het besturingskastje en alle vier de speakers tijdelijk dicht bij elkaar plaatst, kunnen de apparaten worden gereset. Zodra het besturingskastje en alle vier de speakers zijn aangesloten, kunt u ze weer naar hun oorspronkelijke locatie brengen.
  • Het zal enige tijd duren voordat de reset begint en het besturingskastje start.

  Reset alle vier de speakers

  1. Houd aan de onderkant van de speaker de aan-uitknop langer dan 10 seconden ingedrukt om de speaker te resetten.
  2. Het aan-uitlampje van de speaker knippert langzaam rood. Vervolgens wordt het resetproces gestart.
  3. Het aan-uitlampje van de speaker knippert afwisselend groen en oranje wanneer de reset is voltooid.
  4. Zodra de reset is voltooid en het aan-uitlampje dooft, koppelt u het netsnoer los van de speaker en sluit u het weer aan.

  Begininstellingen invoeren

  1. Druk op de afstandsbediening die bij het speakersysteem is geleverd op de aan-uitknop om het systeem in te schakelen.
  2. Controleer of de verbinding tussen het besturingskastje en de vier speakers op het tv-scherm is voltooid.
   Opmerking: Het besturingskastje en de speakers worden automatisch gekoppeld.
  3. Volg de instructies op het scherm op om de eerste configuratie te voltooien.