Music Center for PC

  Nummers samenvoegen of opsplitsen (Music Center for PC Ver.1.0)

  Nummers samenvoegen

  U kunt meerdere nummers samenvoegen tot een nummer.
  Als u meerdere nummers tot een nummer samenvoegt, worden de samengevoegde nummers tijdens het afspelen in willekeurige volgorde samen afgespeeld.

  1. Klik in het linkervenster op [Muziek].
  2. Selecteer de nummers die u wilt samenvoegen in de lijst met nummers.

   Houd de Ctrl-toets ingedrukt om meerdere nummers die u wilt samenvoegen te selecteren.

  3. Selecteer [Nummers samenvoegen...] in het menu [Bewerken].
  4. Klik op [Samenvoegen].

   De nummers worden samengevoegd in de volgorde waarin ze worden weergegeven in de lijst met nummers.
   De titel van het samengevoegde nummer is de titel van het eerste nummer met "_C" toegevoegd aan het einde. Wijzig zo nodig de titel van het nummer.

  Opmerking

  Nummers opsplitsen

  U kunt een nummer opsplitsen in twee nummers.

  1. Klik in het linkervenster op [Muziek].
  2. Selecteer het nummer dat u wilt opsplitsen in de lijst met nummers.
  3. Selecteer [Nummer splitsen...] in het menu [Bewerken].

   Het scherm [Verdelen...] wordt weergegeven en het afspelen van het geselecteerde nummer wordt gestart.

  4. Klik op [Positie opgeven] op het punt waar u het nummer wilt opsplitsen.

   Met voorbeeld afspelen wordt het nummer herhaald vanaf het punt dat u in [Positie opgeven] hebt geselecteerd.
   Als u het opsplitspunt opnieuw wilt instellen, klikt u op [Opnieuw proberen].

  5. Maak nauwkeurige aanpassingen van het opsplitspunt.

   Om het opsplitspunt aan te passen, sleept u de schuifregelaar voor afspeelpositie naar links of rechts, of klikt u op [-] of [+].

   Opmerking

   • Het werkelijke opsplitspunt kan iets verschuiven vanuit het ingestelde opsplitspunt.
  6. Klik op [Verdelen starten].

   Het nummer zal worden opgesplitst.
   "_1" zal worden toegevoegd aan het einde van de titel voor de eerste helft van het opgesplitste nummer. "_2" zal worden toegevoegd aan het einde van de titel voor de tweede helft van het opgesplitste nummer. Wijzig zo nodig de titel van het nummer.

  Opmerking