Nummers opsplitsen

  U kunt een nummer opsplitsen in twee nummers.

  1. Selecteer een categorie onder [Mijn bibliotheek] op de zijbalk.
  2. Klik op [] voor een nummer dat u wilt opsplitsen in de lijst met inhoud, en selecteer daarna [Nummer bewerken] – [Scheiden…].

   Het scherm [Scheiden] wordt weergegeven en het afspelen van het geselecteerde nummer wordt gestart.

  3. Bepaal de positie waar het nummer moet worden opgesplitst door de schuifregelaar [Stap 1] te verplaatsen, en klik op [Scheidingspunten].

   Met voorbeeld afspelen wordt het nummer herhaald vanaf het punt dat u in [Scheidingspunten] hebt geselecteerd.
   Als u het opsplitspunt opnieuw wilt instellen, klikt u op [Opnieuw proberen].

  4. Maak nauwkeurige aanpassingen van het opsplitspunt door de schuifregelaar [Stap 2] te verplaatsen.

   Om het opsplitspunt aan te passen, sleept u de schuifregelaar voor afspeelpositie naar links of rechts, of klikt u op [-] of [+].

   Opmerking

   • Het werkelijke opsplitspunt kan iets verschuiven vanuit het ingestelde opsplitspunt.
  5. Klik op [Scheiden].

   Het nummer zal worden opgesplitst.
   "_1" zal worden toegevoegd aan het einde van de titel voor de eerste helft van het opgesplitste nummer. "_2" zal worden toegevoegd aan het einde van de titel voor de tweede helft van het opgesplitste nummer. Wijzig zo nodig de titel van het nummer.

  Opmerking