Artikel-ID : S700024451 / Laatst gewijzigd : 20-09-2012

Hoe kan ik een app openen? Ik vind het pictogram niet op de tablet


    Hoe kan ik een app openen? Ik vind het pictogram niet op de tablet

    Als u het pictogram om de app te starten niet kunt vinden, moet u zoeken in de Application Launcher die verschijnt door te tikken op het Apps pictogram rechts bovenaan in het scherm Home.