Artikel-ID : 00176791 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022

Het USB-geheugenapparaat dat op een computer is geformatteerd, wordt niet herkend

    Als een USB-geheugenapparaat niet wordt herkend door de Blu-ray Disc-speler of A/V-ontvanger, moet u controleren of het is geformatteerd als FAT32 of NTFS. Deze apparaten herkennen alleen USB-apparaten die zijn geformatteerd als FAT32 of NTFS.

    OPMERKING: Blu-ray Disc-spelers en A/V-ontvangers vanaf 2015 ondersteunen ook de exFAT-indeling.