Artikel-ID : 00078926 / Laatst gewijzigd : 16-04-2019Afdrukken

Fout: Wanneer ik een iPhone met iOS6 of later gebruik, verschijnt het bericht [Could not copy any selected content.] (Kan de geselecteerde inhoud niet kopiëren) of [Could not obtain image.] (Kan afbeelding niet openen).

  BELANGRIJK: De PlayMemories Mobile-app moet op je mobiele apparaat zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie raadpleeg je de ondersteuningspagina van PlayMemories Mobile:

  https://www.sony.net/pmm/

  Deze foutmelding kan verschijnen op iOS-apparaten (iOS6 of later) als de toegang tot de Photo-app beperkt is. Dat gebeurt meestal omdat de optie Don't Allow (Niet toelaten) geselecteerd was tijdens de installatie van PlayMemories Mobile ,om te voorkomen dat de foto's worden gekopieerd.

  Afbeelding

  Voer de onderstaande stappen uit om het probleem op te lossen.

  1. Ga op je mobiele apparaat naar de optie Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Privacy.
  3. Selecteer Photos (Foto's).
  4. Stel PlayMemories in op ON (Aan).

  Nadat je de bovenstaande veranderingen hebt gemaakt, zou het probleem opgelost moeten zijn. Je kunt je afbeeldingen nu kopiëren.