Artikel-ID : 00108039 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

Wat is een histogram?

    Een histogram is een grafiek die op sommige Sony-camera's beschikbaar is, die de helderheid van een beeld weergeeft.

    De horizontale as geeft de helderheid aan, terwijl de verticale as het aantal pixels weergeeft. De grafiek duidt op een helder beeld wanneer de rechterkant ervan hoog is en op een donker beeld wanneer de linkerkant ervan hoog is.

    Voorbeeld van een histogram