Artikel-ID : 00244936 / Laatst gewijzigd : 23-04-2020

Video overdragen naar een Apple Macintosh-computer met een i.LINK-verbinding (IEEE 1394) of Thunderbolt-verbinding

  BELANGRIJK: De volgende zaken zijn vereist om deze procedure te voltooien:

  • De computer moet over compatibele software voor het vastleggen van video's beschikken, zoals iMovie-software.
  • De computer moet een FireWire- of Thunderbolt -poortverbinding hebben.
  • Er moet een i.LINK-/FireWire-kabel (IEEE 1394) beschikbaar zijn.

  Procedure voor het overdragen van video's met iMovie-software:

  1. Zet de computer aan.
  2. Start iMovies.
  3. Sluit een i.LINK-kabel aan op de i.LINK-poort van de digitale camcorder.
  4. Sluit het andere uiteinde van de i.LINK-kabel aan op de FireWire-verbinding van de computer.

   Bij aansluiting via i.LINK (FireWire)

   verbindingsschema tussen een camcorder en een computer

   1. Camcorder
   2. i.LINK- poort (IEEE 1394) (4-pins)
   3. FireWire-poort (IEEE 1394) (6-pins)
   4. i.LINK-kabel (4-pins<=>6-pins)
   5. Computer

   Bij het converteren van i.LINK (FireWire) naar Thunderbolt

   verbindingsschema tussen een camcorder en een computer

   1. Camcorder
   2. i.LINK-poort (IEEE 1394) (4-pins)
   3. FireWire-poort (IEEE 1394) (9-pins)
   4. Thunderbolt-poort
   5. i.LINK-kabel (4-pins<=>9-pins)
   6. FireWire-naar-Thunderbolt-adapter
   7. Computer
  5. Schakel de digitale camcorder in door met de POWER-schakelaar VRT of de PLAY/EDIT-modus (AFSPELEN/BEWERKEN) te selecteren.

   OPMERKING: De instelling voor het afspelen van de camcorder verschilt per model. Raadpleeg de handleiding die met uw camcorder is meegeleverd voor informatie over dit specifieke model.

  6. Spoel de tape in de camcorder naar het moment vanaf waar u de video wilt importeren.
  7. Klik in het venster iMovie op de knop IMPORT(IMPORTEREN).
  8. Als u klaar bent, klikt u nogmaals op de knop IMPORT (IMPORTEREN) om te stoppen.

  BELANGRIJK: Meer informatie en oplossingen voor problemen bij het importeren van video's met iMovie-software is beschikbaar op de website van Apple Macintosh op https://support.apple.com/imovie.

  OPMERKING: FireWire is een gedeponeerd handelsmerk van Apple, terwijl i.LINK een gedeponeerd handelsmerk is van Sony. Beide handelsmerken hebben betrekking op de IEEE 1394 seriële bu volgens de industriestandaard.

  Ga naar het begin van de Handleiding voor het importeren van video's