Artikel-ID : 00126311 / Laatst gewijzigd : 22-01-2019

De tv gaat vanzelf aan en uit, start opnieuw op of het stand-bylampje knippert acht keer

  BELANGRIJK: Dit antwoordt is alleen relevant indien het stand-bylampje 8 keer knippert. Als het lampje een ander aantal keer knippert, raadpleegt u dit antwoord .

  Volg deze stappen indien de tv vanzelf aan- en uitgaat, opnieuw opstart of als het stand-bylampje acht (8) keer knippert.

  BELANGRIJK: In deze stappen moeten ook uw modem, router of eventuele andere internetapparaten die op uw tv zijn aangesloten, worden losgekoppeld.

  1. Verbreek de verbinding van de tv met het netwerk.
   • Indien u een bekabelde verbinding verbreekt, ontkoppelt u de LAN-kabel.
   • Indien u een draadloze verbinding gebruikt, zet u de router en het modem uit.
   • Indien u een USB-adapter voor draadloos LAN gebruikt (UWABR100), koppelt u de USB-adapter voor draadloos LAN los van de tv.
  2. Voer een reset uit door de tv uit en aan te zetten .
  3. Voer een reset naar de fabrieksinstellingen uit.

   OPMERKINGEN:

   • Indien het bericht Reset (Resetten) niet verschijnt en de tv wordt uit- en ingeschakeld of indien de resetprocedure niet onmiddellijk begint nadat het beeld of de weergave-informatie verschijnt, zal de resetprocedure niet naar behoren werken. Begin in dat geval de procedure opnieuw.
   • Als de resetprocedure goed is uitgevoerd, wordt het scherm voor begininstellingen weergegeven.
  4. Doorloop de eerste instellingen.

   OPMERKING: Sla bij het doorlopen van de eerste instellingen de opties Network setup (Netwerkinstellingen) en IR blaster setup (IR Blaster-instellingen) over.

  5. Verbind de tv handmatig met internet.
  6. Werk de systeemsoftware (firmware) bij.

   OPMERKING:
   Indien u de update niet met de tv kunt uitvoeren, kunt u updates ook downloaden vanaf deze website.
  7. Voer nogmaals een reset naar de fabrieksinstellingen uit.
  8. Volg de instructies op het scherm om de eerste instellingen in te voeren.