Artikel-ID : 00156358 / Laatst gewijzigd : 13-11-2017

Het geluid wordt gegenereerd via de computer, niet via het aangesloten apparaat

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Selecteer als volgt het apparaat voor de uitvoerinstelling.

Voor Windows (Windows 7 wordt als voorbeeld gebruikt)

  1. Selecteer Start - Configuratiescherm - Hardware en geluiden - Audioapparaten beheren.
  2. Selecteer in het venster Geluid het tabblad Afspelen en selecteer het apparaat (Sony Audio of Sony USB DAC Amplifier). Selecteer vervolgens Standaard instellen.

Voor Mac (Mac OS X wordt als voorbeeld gebruikt)

  1. Selecteer Apple-menu - Systeemvoorkeuren - Geluid en selecteer het tabblad Uitvoer.
  2. Selecteer het apparaat (Sony Audio of Sony USB DAC Amplifier) in de lijst Selecteer een apparaat voor geluidsuitvoer.

OPMERKING: Als u meerdere toepassingen voor het afspelen van muziek start, kan het geluid afkomstig zijn van de computer. In dat geval sluit u alle toepassingen voor het afspelen van muziek af en speelt u de muziek weer af op de Hi-Res Audio Player.