Artikel-ID : 00100024 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

De tv instellen met de poortreplicator

  De poortreplicator (model: PTR-BR100) is ontworpen om het instellen van de tv gemakkelijker te maken: er komen minder draden uit de tv en je moet het toestel niet van de muur schuiven of uit het entertainment center trekken wanneer je bronapparaten toevoegt of verwijdert.

  Voer de onderstaande stappen uit om de poortreplicator aan te sluiten:

  1. Zet de televisie uit.
  2. Sluit de uitgangskabel van de poortreplicator aan op de volgende ingangen aan de achterkant van de tv.
   • HDMI 1
   • HDMI 2
   • HDMI 3
   • Kabel/antenne
   • USB 2
   De onderstaande afbeelding toont de ingangen aan de achterkant van de  tv:
   Ingangen op de tv 
   OPMERKINGEN:
   • Alleen de USB 2-ingang ondersteunt HDD-opname.
   • Gebruik tijdens de eerste installatie alle aansluitingen van de uitgangskabels, zodat je later niet meer achter de tv moet komen.
   • Controleer of de verbindingen van de netwerkkabel goed vastzitten.
   • Sluit alle gewenste bronapparaten aan op de ingangen van de poortreplicator.
    Ingangen van de poortreplicator
    OPMERKING: Een bronapparaat is een apparaat dat een audio- of videosignaal naar de tv stuurt. Courante bronapparaten zijn settopboxen, satellietontvangers, digitale videorecorders (DVR) en Blu-ray® Disc-spelers.
  3. Sluit de netspanningsadapter aan op de poortreplicator.
   Aansluiting van de netspanningsadapter
  4. Schakel de tv in en start de normale werking. 

  OPMERKING: De poortreplicator ondersteunt geen MHL™-functies. Als je een MHL-apparaat aansluit, moet je de HDMI 4 (MHL)-ingang aan de achterkant van de tv gebruiken om toegang te krijgen tot alle MHL-functies.
  MHL-aansluiting