Artikel-ID : 00156368 / Laatst gewijzigd : 14-11-2017

Wanneer IPv6 is ingesteld op ON (Aan), kan het systeem geen verbinding maken met internet

    Als uw netwerkapparaat of internetprovider IPv6 niet ondersteunt, kan het systeem geen verbinding maken met internet wanneer IPv6 is ingesteld op ON (Aan). Sluit het systeem via een LAN-kabel aan op uw computer, open het scherm Sony Network Device Settings (Instellingen Sony-netwerkapparaat) in de browser en stel IPv6 in op OFF (Uit).

    OPMERKING: Raadpleeg de handleiding bij het product voor informatie over het openen van het scherm Sony Network Device Settings.