Artikel-ID : 00144777 / Laatst gewijzigd : 31-03-2019

De beelden van de camera worden niet weergegeven op een verbonden smartphone bij gebruik van de functie Camera Remote Power ON/OFF (Op afstand in-/uitschakelen van camera) van PlayMemories Mobile.

    Wanneer u de functie Camera Remote Power ON/OFF (Op afstand in-/uitschakelen van camera) van de PlayMemories Mobile-app gebruikt, wordt er gebruikgemaakt van een Bluetooth®-verbinding. Wanneer er beelden van de camera naar een smartphone worden verzonden of wanneer de camera-instellingen van de smartphone worden aangepast, wordt een Wi-Fi®-verbinding gebruikt. Hierdoor worden de beelden van de camera wellicht niet weergegeven op een verbonden smartphone bij gebruik van de functie Camera Remote Power ON/OFF (Op afstand in-/uitschakelen van camera) van de PlayMemories Mobile-app.

    OPMERKING: Wanneer de Wi-Fi® van de smartphone is verbonden met een ander toegangspunt dan de camera, worden de beelden in de camera niet op de smartphone weergegeven. Tik op het beginscherm van uw smartphone op Settings (Instellingen) - Wi-Fi en sluit de smartphone vervolgens aan op de camera.