Artikel-ID : 00144777 / Laatst gewijzigd : 08-01-2020

Ik heb de camera op afstand ingeschakeld in Imaging Edge Mobile (voorheen PlayMemories Mobile), maar de afbeeldingen in de camera verschijnen niet op de smartphone.

    Bluetooth wordt gebruikt voor het uitvoeren van Camera Remote Power ON/OFF (Camera op afstand in- of uitschakelen) in Imaging Edge Mobile (voorheen PlayMemories Mobile). Wi-Fi wordt echter gebruikt voor het verzenden van afbeeldingen in de camera naar een smartphone of om camera-instelling te kiezen in de smartphone.


    Wanneer de Wi-Fi van de smartphone is verbonden met een ander toegangspunt dan de camera, verschijnen camera-afbeeldingen niet in de smartphone. Tik in het startscherm van uw smartphone op Settings (Instellingen) - Wi-Fi en verbind de smartphone met de camera.