Artikel-ID : 00186154 / Laatst gewijzigd : 08-01-2020

Soms werkt tikken op de sluiterknop in Imaging Edge Mobile (voorheen PlayMemories Mobile) niet.

    In de AF-S-scherpstelmodus kan de camera mogelijk geen foto's maken als u uw vinger van de sluiterknop haalt in Imaging Edge Mobile (voorheen PlayMemories Mobile) tijdens het scherpstellen.
    Probeer uw vinger iets langer op de sluiterknop te houden, of maak de opname in de MF-modus.