Artikel-ID : 00173739 / Laatst gewijzigd : 07-10-2020

Het beeld op mijn tv-scherm verschuift soms (functie Pixel shift (Pixelverschuiving))

  Als gevolg van de functie Pixel shift (Pixelverschuiving) kan het beeld op uw tv-scherm soms verschuiven.

  Pixel shift (Pixelverschuiving) is een functie die beeldretentie voorkomt door het beeld van het tv-scherm te verschuiven nadat een bepaalde tijd is verstreken. Om de levensduur van het paneel te verlengen wordt aanbevolen de functie Pixel shift (Pixelverschuiving) op On (Aan) te zetten.

  Volg de onderstaande stappen om de functie Pixel shift (Pixelverschuiving) in te stellen.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer  Settings (Instellingen).*
  3. Volg de onderstaande instructies in uw tv-menu.
  • Selecteer Display & Sound (Weergave en geluid) → Expert panel settings (Geavanceerde scherminstellingen) → Pixel shift (Pixelverschuiving) → On (Aan).
  • Selecteer Display (Weergave) → Expert panel settings (Geavanceerde scherminstellingen) → Pixel shift (Pixelverschuiving) → On (Aan).

  *Voor Android Oreo (OSV-O) staat het pictogram voor de instellingen in de rechterbovenhoek