Artikel-ID : 00202461 / Laatst gewijzigd : 02-12-2021

De ingebouwde speakers van uw tv als middenspeaker gebruiken

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als uw tv over de middenspeakermodus beschikt en u deze als een middenspeaker wilt gebruiken, sluit u een Home Theatre-systeem met een A/V-ontvanger aan op de MIDDENSPEAKER IN-aansluiting van de tv.

  Voorbeeld van de tv-speakers die worden gebruikt als middenspeaker

  Aansluiten met speakerkabel

  Gebruik een speakerkabel om de AV-ontvanger aan te sluiten op de MIDDENSPEAKER IN-aansluiting van de tv.

  Aansluitschema middenspeaker

  • [A]. AV-ontvanger
  • [B]. Tv
  • [C]. Speakerkabel
  • [D]. MIDDEN UIT-aansluiting van A/V-ontvanger
  • [E]. De MIDDENSPEAKER IN-aansluiting - Het type MIDDENSPEAKER IN-aansluiting varieert per model
  • [F]. HDMI (ARC)-kabel of optische digitale audiokabel om de tv aan te sluiten op de A/V-ontvanger. Raadpleeg voor meer informatie de BRAVIA-connectiviteitshandleiding

   

  Settings (Instellingen)

  • Zorg ervoor dat u de speaker aansluit met de juiste polariteit (+/-).
  • Om audio uit te voeren via het Home Theatre-systeem, drukt u op de knop HOME, selecteert u Settings (Instellingen) → Display & Sound (Weergave & Geluid) → Audio output (Audio-uitgang) → Speakers → Audio system (Audiosysteem).
  • Als de Audio out (Audio-uitgang) → TV center speaker mode (Middenspeakermodus van de tv) is ingesteld op OFF (Uit), zet u deze op ON (Aan).
  • Als er geluid uit de speakers komt, controleert u de instellingen van het audiosignaal of de A/V-ontvanger. Raadpleeg de handleiding van uw A/V-ontvanger voor meer informatie.
  • Gebruik indien beschikbaar de automatische kalibratiefunctie van uw audiosysteem. De gemeten afstand is mogelijk enkele meters verder dan de werkelijke afstand. Als uw audiosysteem niet beschikt over automatische kalibratie stelt u het niveau van de middenspeaker van uw audiosysteem handmatig in.