Artikel-ID : 00252972 / Laatst gewijzigd : 28-02-2021

Het geluid van de tv-speakers is niet gesynchroniseerd met het beeld via HDMI

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Dit probleem kan zich voordoen als de audio-indeling van het met de tv verbonden HDMI-apparaat is ingesteld op bitstream-uitvoer (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, enz.). Wijzig de audio-indeling van het HDMI-apparaat in PCM om dit probleem op te lossen. Raadpleeg de handleiding van het HDMI-apparaat voor informatie over het wijzigen van de audio-indeling.

  Voor modellen met instellingen voor de geluidsmodus:

  Om de audiosynchronisatie te verbeteren, wijzigt u de Geluid Modus van de tv in een andere instelling dan Dolby Audio, bijvoorbeeld Standaard.

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer  Instellingen.
  3. Selecteer Display&Sound (Beeld en geluid) → GeluidGeluid Modus.