Artikel-ID : 00230546 / Laatst gewijzigd : 05-08-2019

Wanneer er trillingen op het apparaat worden toegepast, geeft de speaker een geluidseffect.

    Dit gebeurt wanneer de Party Booster-functie is ingeschakeld. Volg de onderstaande stappen om de Party Booster-functie uit te schakelen.

    1. Schakel de speaker in.
    2. Houd de knoppen (volume) en + (volume) van de speaker tegelijkertijd langer dan drie seconden ingedrukt.
      • De Party Booster-functie wordt uitgeschakeld als het lampje (aan/uit) vier keer knippert.