Artikel-ID : 00251044 / Laatst gewijzigd : 27-03-2022

Accessibility Shortcut (Snelkoppeling Toegankelijkheid) voor de XH74- en XH75-serie

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  U kunt met Accessibility shortcut (Snelkoppeling Toegankelijkheid) sneller en eenvoudiger binnen Accessibility shortcut (Snelkoppeling Toegankelijkheid) naar uw favoriete toegankelijkheidsfunctie overschakelen.

  De aan Accessibility shortcut (Snelkoppeling Toegankelijkheid) toegewezen functie wijzigen

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Omdat het pictogram Settings (Instellingen) zich in de rechterbovenhoek van het hoofdmenu bevindt, houdt u de pijltjestoets omhoog ongeveer drie seconden ingedrukt en houdt u vervolgens de pijltjestoets naar rechts ongeveer twee seconden ingedrukt om Settings (Instellingen) te selecteren. Vervolgens drukt u op de knop Enter.
  3. Druk op de pijltjestoets omlaag om Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
  4. Druk op de pijltjestoets omlaag om Accessibility (Toegankelijkheid) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
  5. Druk op de pijltjestoets omlaag om Accessibility shortcut (Snelkoppeling Toegankelijkheid) te selecteren en druk op de knop Enter.
  6. Druk op de pijltjestoets omlaag om Shortcut service (Snelkoppelingenservice) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
  7. Selecteer de gewenste toegankelijkheidsfunctie en druk op de knop Enter.
  8. Selecteer OK en druk vervolgens op de knop Enter.
  9. Druk op de knop HOME om het scherm te verlaten.

  In plaats van vanuit het instellingenmenu te starten, kunt u de gewenste snelkoppeling in- of uitschakelen door de knop AUDIO op de afstandsbediening van de tv drie seconden ingedrukt te houden.

  OPMERKING: De standaardinstelling voor Accessibility shortcut (Snelkoppeling Toegankelijkheid) is ingesteld op een schermleesfunctie, zoals Screen Reader of Talkback.