Artikel-ID : 00264574 / Laatst gewijzigd : 26-04-2022Afdrukken

Ondertiteling die is opgeslagen op een USB-apparaat wordt niet weergegeven in de ondertitelingslijst van de mediaspeler

   BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

   Als de ondertiteling die is opgeslagen op een USB-apparaat dat is aangesloten op de tv niet wordt weergegeven in Mediaspeler, controleert u het volgende:

   1. Zorg ervoor dat de ondertitelingsbestanden zich in dezelfde map bevinden als de inhoudsbestanden.
   2. Als het achtervoegsel van de ondertiteling (*.ssa/ *.ass/ *.srt ) hoofdletters bevat, wijzigt u deze in kleine letters.