Artikel-ID : 00267881 / Laatst gewijzigd : 29-10-2021

Het audiosysteem maakt geen Bluetooth-verbinding met mijn smartphone/Walkman, hoewel die er eerder wel was

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als dit probleem zich voordoet, verwijdert u de koppelingsinformatie van Bluetooth van het verbonden apparaat en koppelt u het audiosysteem opnieuw. Voor een iPhone, Android-smartphone of Walkman-speler volgt u de meegeleverde procedures voor het apparaat:

  Voor iPhone

  Raadpleeg de producthandleiding of de ondersteuningspagina voor meer informatie over de instellingen voor iPhone.

  1. Schakel het audiosysteem uit.
  2. Verwijder de koppelingsinformatie van het systeem op het scherm van de iPhone. Raadpleeg voor meer informatie het artikel De Bluetooth-informatie van uw apparaat verwijderen.
   Opmerking: Als het systeem niet wordt weergegeven op het aangesloten apparaat, slaat u deze stap over.
  3. Druk op de aan-uitknop om het systeem in te schakelen.
   Opmerking: Als SONY DEMO op het display verschijnt, staat het systeem in de demomodus. Druk meerdere keren op DISPLAY tot het demonstratiescherm verdwijnt en druk vervolgens opnieuw op de aan-uitknop om het systeem in te schakelen.
  4. Druk meerdere keren op FUNCTION tot BLUETOOTH op het scherm wordt weergegeven.
  5. Houd BLUETOOTH/PAIRING op het systeem langer dan 3 seconden ingedrukt totdat PAIRING (Koppeling) op het scherm knippert.
  6. Schakel op de iPhone de functie BLUETOOTH uit en vervolgens weer in.
  7. Tik op de naam van het systeemmodel dat wordt weergegeven in het menu OTHER DEVICES (Overige apparaten).
   Opmerkingen:
   • Als er een wachtwoordcode is vereist, voer dan 0000 in.
   • De wachtwoordcode kan verschillende benamingen hebben, bijvoorbeeld 'Code', 'Pincode', 'Pinnummer' of 'Wachtwoord'.
  8. U kunt bevestigen dat het systeem is gekoppeld aan uw iPhone wanneer de naam van het systeemmodel wordt vermeld in het menu MY DEVICES (Mijn apparaten), met daarop de status Connected (Verbonden).

  Voor Android-smartphone of Walkman

  Raadpleeg de producthandleiding of de ondersteuningspagina voor meer informatie over de instellingen voor de Android-smartphone of Walkman.

  1. Schakel het audiosysteem uit.
  2. Verwijder de koppelingsinformatie van het systeem op het scherm van de Android-smartphone of Walkman. Raadpleeg voor meer informatie het artikel De Bluetooth-informatie van uw apparaat verwijderen.
   Opmerking: Als het systeem niet wordt weergegeven op het aangesloten apparaat, slaat u deze stap over.
  3. Druk op de aan-uitknop om het systeem in te schakelen.
   Opmerking:  Als SONY DEMO op het display verschijnt, staat het systeem in de demomodus. Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het demonstratiescherm verdwijnt en druk vervolgens opnieuw op de aan-uitknop om het systeem in te schakelen.
  4. Druk meerdere keren op FUNCTION tot BLUETOOTH op het scherm wordt weergegeven.
  5. Houd BLUETOOTH/PAIRING op het systeem langer dan 3 seconden ingedrukt totdat PAIRING (Koppeling) op het scherm knippert.
  6. Schakel op het scherm van de Android-smartphone of Walkman de functie BLUETOOTH uit en vervolgens weer in.
  7. Tik op de naam van het systeemmodel dat wordt weergegeven in het menu Available devices (Beschikbare apparaten).
   Opmerkingen:
   • Als de naam van het systeemmodel niet wordt weergegeven, tikt u op pictogram met drie verticale stippen (Meer) → Refresh (Vernieuwen).
   • Als er een wachtwoordcode is vereist, voer dan 0000 in.
   • De wachtwoordcode kan verschillende benamingen hebben, bijvoorbeeld Code, Pincode, Pinnummer of Wachtwoord.
  8. Volg eventuele instructies op het scherm.
  9. U kunt bevestigen dat het audiosysteem is gekoppeld aan uw smartphone of Walkman wanneer de naam van het systeemmodel wordt vermeld in het menu Paired devices (Gekoppelde apparaten).