Artikel-ID : 00267795 / Laatst gewijzigd : 29-10-2021

Als ik mijn smartphone via Bluetooth wil koppelen, zie ik geen 'SRS-XB13' in de Bluetooth-lijst

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als uw speaker SRS-XB13 niet voorkomt in de Bluetooth-lijst van uw smartphone, staat uw speaker mogelijk in de modus Stereo Pair (Stereokoppeling) en niet in de modus Bluetooth pairing (Bluetooth-koppeling). Volg de onderstaande stappen om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren. 

  Een al gekoppelde SRS-XB13-speaker weer koppelen

  Als u uw draadloze speaker SRS-XB13 voor de eerste keer koppelt, schakelt de speaker automatisch over naar de koppelmodus. Als u de speaker wilt koppelen aan een tweede of volgend Bluetooth-apparaat, moet u de Bluetooth-koppelingsmodus handmatig inschakelen.  

  Volg de onderstaande stappen op om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren: 

  1. Schakel de speaker in.
  2. Druk eventjes op (BLUETOOTH). Als het goed is, hoort u een pieptoon uit de speaker en begint de indicator (BLUETOOTH) dubbel te knipperen.

  Opmerkingen:

  • Voor de meeste Bluetooth-audioapparaten moet u de Bluetooth-knop 7 seconden ingedrukt houden om de Bluetooth-koppelingsmodus handmatig te activeren. 
  • Het model SRS-XB13 wijkt af, want als u hier de Bluetooth-knop 7 seconden ingedrukt houdt, wordt de modus stereokoppeling geactiveerd. Lampje voor de stereokoppeling begint wit te knipperen als de speaker overschakelt naar de stereokoppelingsmodus.
  • Als u per ongeluk de stereokoppelingsmodus hebt geactiveerd, maar de Bluetooth-koppelingsmodus wilt activeren, start u de unit opnieuw en drukt u eventjes op de Bluetooth-knop totdat de indicator (BLUETOOTH) dubbel begint te knipperen.